top of page

Általános forgalmi adó visszaigénylés

Azon vállalkozások, amelyek az EU-n belül termékeket vagy szolgáltatások vásárolnak (autópályadíj, dízel, stb.), ÁFA visszatérítésre jogosultak a vásárlás országának illetékes hatóságainál. Az ÁFA visszatérítés igényléséhez minden országban egy megfelelő kérelmet kell benyújtani, melyhez csatolni kell az ehhez megkövetelt dokumentációt.

Az ÁFA mértéke termékenként és/vagy országonként eltérő lehet, de könnyen tetemes nagyságrendű összegeket jelenthet.

eu_afa_szazalekokkal.png

A visszatérítés 3 hónapos vagy egy éves időtartamra igényelhető (Az első esetben az ÁFA minimum összege 400 euró, a második esetben 50 euró). A törvényi előírás szerint a visszatérítést az igény benyújtását követő 4 hónapon belül kell kifizetni. A valóságban azonban a visszafizetés határideje országonként eltérő (néhány héttől egészen több hónapig is eltarthat).

Bár az ÁFA visszatérítési eljárás egy és ugyanazon EU előírás szerint történik, az ÁFA visszatérítést minden országban speciális előírások szabályozzák.

A visszatérítési jog nem EU-tagállam országokra is kiterjed, amennyiben a lakhely szerinti ország és a visszatérítést nyújtó ország között kétoldalú nemzetközi egyezmény van érvényben.

Az 1985-ig visszanyúló, az ÁFA kérdéskört érintő nemzetközi előírásokban szerzett tapasztalatunknak köszönhetően ma már Európában ezen a téren a vezető cégek közé tartozunk, és így ügyfeleinknek garantálni tudjuk az ÁFA visszatérítés optimális és költségtakarékos módjának biztonságát.

Folyamatosan tájékozódunk az adójogszabályok változásairól és azokról ügyfeleinket is haladéktalanul tájékoztatjuk.

Illetékességünk kiterjed valamennyi lakóhely szerinti vagy visszatérítési hely szerint országra ( Az EU 27 tagállama, Svájc és Norvégia).

 

Függetlenek vagyunk minden üzemanyagforgalmazótól.

Az ügyfeleinket mentesítjük, a visszatérítéssel kapcsolatos bonyolult eljárás alól, az igénylést az előkészítéstől a kifizetésig folyamatosan nyomon követjük és ellenőrizzük.

Közvetlen kapcsolatot tartunk a külföldi hatóságokkal, melyek ÁFA ügyekben illetékesek.

Érthető és tárgyszerű utasításokat adunk.

Azon ügyfeleknek, akik a PLOSE-n keresztül vesznek igénybe hitelszolgáltatásokat, egyszerűsített eljárásokat kínálunk.

Rendszeres emlékeztetőket küldünk annak érdekében, hogy ügyfeleink ne essenek olyan mulasztásokba, amelyek a visszatérítési jog elvesztéséhez vezethetnek.

Ellenőrizzük az ügyfeleinktől kapott dokumentáció helyességét és teljességét és felhívjuk a figyelmet az esetleges hiányosságokra.

A visszatérítési határidők lerövidítése érdekében – amennyiben lehetséges – negyedéves kérelmeket nyújtunk be.

A PLOSE ügyfélszolgálatnál rendelkezésre áll a benyújtott kérelmek áttekintése.

Szolgáltatásunk után a jutalékot csak a kifizetett visszatérítés után számítjuk fel.

 

A Magyarországon általános forgalmi adónak azaz áfának nevezett EU-országban fizetett hozzáadottérték-adót (héa) vissza lehet igényelni abban az esetben, ha a vállalkozás az adott országban nem rendelkezik állandó székhellyel. Az egyszerűség kedvéért áfának nevezünk a továbbiakban minden hozzáadottérték-adót. A közúti fuvarozáshoz kapcsolódó áfa-szabályok (ELEKÁFA) összetettsége miatt kiemelt figyelmet érdemelnek. Épp ezért az adóhatóság vizsgálatainak is a középpontjában áll két szempontból is:

egyrészt a fuvarosok által visszaigényelhető adóneme

Például a hűtős autókon a h​űtőrendszer által fogyasztott üzemanyag után nem igényelhető vissza az áfa.

másrészt az adómentes közösségen belüli termékértékesítések miatt.

 

Fontos, hogy a második szempontot is figyelembe vegyük, mert a fuvarozók is számon kérhetők még akkor is, ha a vizsgálat eredetileg nem kifejezetten rájuk irányult​.

 

A külföldi áfa visszaigénylése idő- és energiaigényes folyamat, amely sok esetben hónapokat vesz igénybe, és az egyes tagországok adóhatóságai is más-más sebességgel dolgoznak. Éppen ezért, talán érdemes mérlegelni annak lehetőségét is, hogy az érintett vállalkozások – kifejezetten nemzetközi áfa visszaigénylésre specializálódott – szolgáltató cégek segítségét vegyék igénybe. Elviekben a késedelmes visszatérítés esetén kamatot is lehet igényelni.

A következő termékek és szolgáltatások köre téríthető vissza (országonként változhat!):

  • üzemanyag

  • közlekedési eszközök bérbeadása

  • közlekedési eszközökkel kapcsolatos költségek

  • autópályadíjak és úthasználati díjak

  • utazási költségek (taxi, tömegközlekedés)

  • lakhatás

  • élelmiszer, ital és éttermi szolgáltatások

  • belépőjegyek vásárokra és kiállításokra

  • luxuskiadások, szorakozási célú kiadások és reprezentációs költségek

  • egyéb

 

A belföldi adóalanyok az áfa-visszatérítési kérelmeiket az ELEKAFA nyomtatványon, országonként tudják a NAV felé az Ügyfélkapun keresztül benyújtani  Így a belföldi adóalanynak nem szükséges minden egyes külföldi adóhatóságot megkeresnie, hogy a külföldi beszerzései után visszakaphassa az áfát.

A visszatérítési időszak nem haladhatja meg az egy naptári évet, és nem lehet kevesebb három naptári hónapnál. A visszatérítési kérelmek vonatkozhatnak azonban három hónapnál rövidebb időszakra is abban az esetben, ha az időszak egy naptári év fennmaradó részét teszi ki.

3 hónapos visszatérítésnél a visszatérítés összege nem lehet kevesebb €400-nál.

Az éves kérelmek beadási határideje a visszatérítési időszakot követő év szeptember 30-a. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A kérelmet négy hónapon belül bírálják el. Kiegészítő információ igény esetén ez 8 hónap is lehet.

Bővebb felvilágosítás: +36 70 677 7706

bottom of page