top of page

Jövedéki adó visszafizető országok

Azok a fuvarozók, akik Belgiumban, Franciaországban, Olaszországban, Szlovéniában, Spanyolországban és Magyarországon tankolnak, jogosultak visszaigényelni az ennek során kifizetett gázolaj jövedéki adót. Ezt az adott ország illetékes Vámhatóságához benyújtott megfelelő kérelemmel lehet megtenni.

illu_360.jpg
Szlovénia
Minimális visszaigényelhető összeg: nincs meghatározva
​Kérelmek időszaka és benyújtási határidő:
 • havi: van – tárgyhót követő hónap utolsó napja
 • negyedéves: van – negyedévet követő 60 napon belül
 • éves: van – tárgyévet követő év március 31.
​Országspecifikus követelmények: –
Átlagos visszatérítés: 3-12 hónap
 
​Olaszország
Minimális visszaigényelhető összeg: nincs meghatározva
​Kérelmek időszaka és benyújtási határidő:
– negyedéves: van – az időszak végét követő első naptól számított 2 éven belül.
​Országspecifikus követelmények: –
Átlagos visszatérítés: 18 hónap
 
Belgium
Minimális visszaigényelhető összeg: nincs meghatározva
​Kérelmek időszaka és benyújtási határidő:
 • félév: van – a tankolást követő 3 éven belül
 • éves: van – a tankolást követő 3 éven belül
​Országspecifikus követelmények:
– Belgium Vámhivatalánál történő regisztrálás
Átlagos visszatérítés: 6-18 hónap
 
Franciaország
Minimális visszaigényelhető összeg: nincs meghatározva
​Kérelmek időszaka és benyújtási határidő:
– félév: van – a tankolást követő 2 éven belül
​Országspecifikus követelmények:
 • A hivatalos számlának tartalmaznia kell a rendszámot (nem kézzel ráírva!)
 • Tankolókártya esetén az “Avis de Stock” formanyomtatvány melléklete.
​Átlagos visszatérítés: 10-14 hónap
 
Spanyolország
Minimális visszaigényelhető összeg: nincs meghatározva (maximum: 50.000 liter/jármű/év)
​Kérelmek időszaka és benyújtási határidő:
– negyedév: van
​Országspecifikus követelmények:
 • A következő tartományokból nem igényelhető vissza jövedéki adó: Andalucia, Aragón, Canarias, La Rioja, Navarra, Pais Vasco
 • A spanyol adóhatoságnál történ regiszrálása a vállalkozásnak és járműveknek is;
 • A hivatalos számlának tartalmaznia kell a rendszámot (nem kézzel ráírva!);
 • A visszaigénylést és a kapcsolódó dokumentumokat hivatalos spanyol fordításban kell benyújtani (Apostille lappal kell ellátni), illetve közjegyző által hitelesíteni;
 • A tárgyévre vonatkozó év eleji és év végi kilométeróra-állások megküldése a spanyol hatóságoknak.
​Átlagos visszatérítés: 3-6 hónap
map.jpg

Plus Plose

Mivel a visszatérítési kérelmek előkészítése gyakran igen bonyolult és hosszadalmas, hogy vállalkozás számos sikertelen kísérlet után lemond a benyújtásról. Azok az ügyfelek, akik bennünket bíznak meg ezzel a feladattal, számos előnyt élveznek:

 • Az ügyfeleinket mentesítjük, a visszatérítéssel kapcsolatos bonyolult eljárás alól, az igénylést az előkészítéstől a kifizetésig folyamatosan nyomon követjük és ellenőrizzük.

 • Európai szinten mi vagyunk az ideális kapcsolattartók az gázolaj jövedéki adó visszatérítésével kapcsolatos mindenfajta eljárás egységes kezelése szempontjából.

 • Közvetlenül kapcsolatot tartunk a külföldi Vámhatóságokkal és ügyfeleinket így megkíméljük számos nyelvi nehézségtől.

 • Folyamatosan aktuális ismeretekkel rendelkezünk az adójogi változások területén, hogy időben tudomást szerezzünk a visszatérítési tételek és módozatok változásairól vagy amikor megnyílik a lehetőség további országokban is a visszatérítés igénylésére.

 • Világos és célirányos utasításokat adunk a szükséges okmányokról valamint arról, hogy ezeket hogyan tudják beszerezni.

 • Rendszeres emlékeztetőket küldünk annak érdekében, hogy ügyfeleink ne essenek olyan mulasztásokba, amelyek a visszatérítési jog elvesztéséhez vezethetnek.

 • Ellenőrizzük az ügyfeleinktől kapott dokumentáció helyességét és teljességét és felhívjuk a figyelmet az esetleges hiányosságokra.

 • A szolgáltatás feltételi rendkívül előnyösek és versenyképesek.

 • Szolgáltatásunk jutalékát csak a megtörtént visszatérítés után számítjuk fel.

Ezen adófajta célja, hogy az állami bevételek biztosítása mellett egyenlő versenyfeltételeket teremtsen a piaci szereplők között, illetve gátat szabjon a feketekereskedelemnek az adott árucikkek, szolgáltatások területén. A közúti árufuvarozói illetve személyszállítási tevékenységet végzők Magyarországon és a lent felsorolt országokban jövedéki adó-visszaigénylést érvényesíthetnek az EU-ban.

Az EU-ba történő belépésünket követően a jövedéki adóra való törvények is egységesítés alá kerültek az Únió szabályainak megfelelően. A jelenleg érvényes direktíva (Energy Taxation Directive) €330/1000 literben (állómotorok €21/1000 liter. Pl. pótkocsi hűtő) határozza meg a kereskedelmi és ipari célú járművek által használt gázolaj jövedéki adó tartamának minimum értékét. Az EUR árfolyamot évente egyszer rögzítik az adott ország devizaneméhez és az adott évre vonatkozóan ezzel az átváltási árfolyammal kell számolni. A visszatérítés szempontjából fontos fogalom, hogy az előírás kereskedelmi célú gázolajhasználatnak írja elő amennyiben annak használata:

 • 7.5 tonnánál nehezebb össztömegű, áruszállítás céljára használt saját vagy bérelt tehergépjárművel vagy nyerges vontatóval illetve

 • személyszállítás céljából M2 vagy M3 besorolású gépjárművel történik.

Visszaigénylés továbbá kizárólag kártyás (üzemanyag vagy bankkártya) fizetés, vagy szolgáltatón keresztüli számlarendelés esetén lehetséges. Készpénzes fizetés esetében a jövedéki adót nem lehet visszaigényelni. A hűtőberendezésekre vonatkozó jövedéki adó mértéke a legtöbb országban különbözik a járművek üzemanyagától.

A számlákon minden esetben fel kell tüntetni a tankolás előtti kilométeróra állást. A kérelmekhez általában mellékelni kell a gépjárművek adatait, forgalmi engedélyek, lízing- vagy bérleti szerződések másolatát illetve a nemzetközi árufuvarozói engedély/ek másolatát.

Szintén EUs kezdeményezés a Jövedéki Árumozgás és Ellenőrző rendszer – EMCS (Excise Movement and Control System), mely egy elektronikus, adminisztratív okmányokat kezelő kötelező rendszer azoknak, akik jövedéki árukat mozgatnak.

bottom of page